18.10.08

காகிதக் கப்பல்...

மூக்கு கண்ணாடியை சரி செய்து கொண்டே
காகிதத்தை மடித்து அப்பா கப்பல் செய்யத் தொடங்குவார்
அம்மா சுடச் சுட தின்பதற்கு ஏதாவது செய்து தருவாள்
தம்பி ஜன்னல் கம்பியை பிடித்துக் கொண்டு
தெறித்து விழும் மழை நீரை கையில் சேந்தி விளையாடுவான்
சாதா கப்பல் மட்டுமே செய்யத் தெரியும் அப்பாவுக்கு
அம்மா தான் கத்தி கப்பல் செய்து கொடுப்பாள்
பக்கத்து வீட்டு சுமதியும் மாடி வீட்டு கதிரும் நானும்
பெருகி ஓடும் மழை நீரில் கப்பல் விடுவோம்.
மகிழ்ச்சியை சுமந்து கொண்டு பயணம் போகும்
எங்கள் காகிதக் கப்பல்...

No comments: