31.3.11

மழையின் பெயரால் - கவிஞர் மயூ மனோ .

"முகில் பூக்கள்" குறித்து கனடாவைச் சேர்ந்த தோழியும் கவிஞருமான மயூவின் எண்ணங்கள் "மழையின் பெயரால்".

எண்ணங்களில் நனைய கீழே உள்ள சுட்டியைச் சொடுக்கவும்.

http://www.mayoomano.blogspot.in/2011/03/blog-post_27.html

No comments: