30.10.11

"முகில் பூக்கள்" குறித்து தோழி தீபாவின் விமர்சனம்.

"பைட் பைப்பர் ஹார்மோனிகா வாசித்துக் கொண்டு செல்வது போல் அலாதியான அனுபவமாக இருக்கிறது" -  தீபலக்ஷ்மி 
 http://deepaneha.blogspot.com/
விமர்சனத்தைப் படிக்க கீழே உள்ள சுட்டியைச் சொடுக்கவும் 

1 comment:

irnewshari said...

Nice to know abt ur book. Pl post details abt book in ur blog & FB page, price, publisher etc.

All the best.

A.Hari
http://inspireminds.in/