2.8.08

காற்றின் மௌனம்

காற்றின் மௌனம்
காணாமல் போனது - அந்த
தேன் சிட்டுக் குருவி கத்திய பொழுது...
மௌனம் இசையானது...

No comments: