4.8.08

நினைவுகள்...

நதிகளில்
விளையாடிக் கொண்டிருக்கிறது
காற்று
மனதில்
நினைவுகளைப் போல..

No comments: