21.8.08

முத்தம்...


மண்ணை 
முத்தமிட்டுக் கொண்டே 
இருக்கிறது 
மழை 

1 comment:

rajeshin said...

Agaiyal..Kelungal
Tamizh Nattil
Muthangaluku Thadai
Sollathir