17.2.09

அப்பாவின் தோழி வாங்கிக் கொடுத்த ஹார்மோனிகா...

பூக்களை நனைத்துக் கொண்டிருந்த
ஒரு மழை நாளில்
அப்பாவின் தோழி வாங்கிக் கொடுத்த
ஹார்மோனிகாவை முதன் முதலில்
வாசித்த பொழுது
வண்ணத்துப் பூச்ச்சியை
துரத்திச் செல்லும் சிறுவனைப் போல
பாய்ந்து சென்றது எனது இசை...
அழகா வாசிக்கிறடா என்றாள் அக்கா
கட்டியணைத்து முத்தமிட்டாள் அம்மா
நானும் உன்னை மாதிரி வாசிக்கிறேன் என்றான் தம்பி
அப்பா மட்டும் எதுவும் சொல்லவே இல்லை...

1 comment:

Senthu VJ said...

பெருமிதம் பேசாது அப்பாவும்.