12.6.11

"முகில் பூக்கள்" குறித்து எழுத்தாளரும் பேச்சாளரும் இயக்குனருமான திரு.பாரதி கிருஷ்ணகுமாரின் விமர்சனம்

"முகில் பூக்கள்" குறித்து எழுத்தாளரும் பேச்சாளரும் இயக்குனருமான திரு. பாரதி கிருஷ்ணகுமாரின் விமர்சனம் அவரது வலைப் பூவில் http://unmaiputhithandru.blogspot.com

விமர்சனத்தைப் படிக்க கீழே உள்ள சுட்டியைச் சொடுக்கவும் http://unmaiputhithandru.blogspot.com/2011/05/blog-post_31.html

1 comment:

Cloud Nine said...

Congrats Saravanan. Good and honest review. May God bless you with many such laurels:)